OSB

 

Als je op de zolder van je huis omhoog kijkt, kan het maar zo zijn dat je OSB ziet dat is gebruikt om het dak af te timmeren.

 

OSB is een prima bouwplaat die dat vaak wordt gebruikt in combinatie met isolatiemateriaal.
OSB is sterk en relatief licht. Maar waar wordt OSB van gemaakt?

De stammen waar OSB van gemaakt wordt, gaan per vrachtwagen naar een fabriek die OSB-platen maakt. OSB staat voor Oriented Strand Board. OSB kan worden gemaakt van alle soorten naaldbomen en loofbomen. De platen bestaan uit zeer dicht op elkaar geperste grove snippers hout. Dat maakt OSB-platen sterk en multi-inzetbaar, bijvoorbeeld als ondervloer, dakbeschot of wandafwerking. Elke klusser weet deze platen in de bouwmarkt te vinden.

Wat is OSB eigenlijk?

OSB staat voor Oriented Strand Board. OSB is een plaat (board) waarin grove snippers hout (strands) in een bepaalde richting (oriented) op elkaar zijn geperst. In de buitenlagen van de plaat liggen de snippersevenwijdig aan de plaatlengte, die van de binnenlaag zijn ofwel willekeurig gestrooid ofwel dwars gericht op de lengterichting van de plaat. De snippers worden onder hoge druk in elkaar geperst tot een plaat die daardoor geschikt is als constructiemateriaal in de bouw. Op de rolstapels in het bos staat soms ‘OSB’ gespoten: nu weet je waar dit hout voor wordt gebruikt.


Welk hout is geschikt voor OSB?

Voor de productie van OSB is dun hout geschikt. Het wordt immers tot snippers verwerkt. Wel moet de schors van het hout er voor het grootste deel af kunnen worden gehaald; daardoor zijn erg kromme of vertakte stammen minder geschikt. Dit betekent ook dat het hout dat afkomstig is uit jonge bossen al kan worden gebruikt voor deze nuttige toepassing. Ook stammen die niet al te krom zijn, maar bijvoorbeeld wel grote noesten bevatten kunnen worden verwerkt tot plaat. De hele stam wordt gebruikt, alleen de schors wordt verbrand voor verwarming van het proces. Na het ontschorsen en chippen worden de snippers op een lopende band uitgestrooid tot een deken van snippers. Daarna gaat de lopende band door een enorme pers, die de deken in elkaar drukt en onder hoge druk en temperatuur tot een OSB-plaat perst. Vervolgens wordt deze continue plaat in stukken gezaagd en afgekoeld. Daarna is de plaat klaar om te worden verwerkt.


Heel veel houtsoorten in OSB

Om beter bestand te zijn tegen de verdroging als gevolg van de klimaatverandering worden de Nederlandse bossen in de toekomst meer gemengd aangelegd. Dit betekent dat er meer loofhoutsoorten tussen de naaldhoutsoorten worden geplant. Ook worden er steeds meer landschapselementen aangelegd, zoals kleine bosjes, houtwallen en singels. Deze bestaan meestal uit loofhout. Het aandeel loofhout uit houtoogst zal in de toekomst dus groter worden. De bouwsector en de zagerijindustrie zijn voor een groot deel ingericht op het verwerken van naaldhout. Een OSB fabriek kan juist heel goed plaatmateriaal produceren uit loofhoutsoorten zoals es, els en berk. Zachtere houtsoorten zoals wilg, populier en linde zijn minder geschikt.