Biomassa

 

Als je thuis de verwarming aanzet of het licht aandoet, is de kans groot dat daarvoor energie wordt gebruikt die minstens voor een deel van biomassa wordt gemaakt.

Waar komt die houtige biomassa vandaan?

Houtige biomassa wordt gemaakt van de takken en toppen van bomen. Dit hout wordt gechipt en gaat dan per vrachtwagen naar een biomassacentrale. Daar worden de chips verbrand om duurzame warmte en elektriciteit op te wekken. De warmte die dat oplevert gaat via een netwerk van leidingen naar woningen die het voor verwarming en voor warm water gebruiken.

Tak- en tophout is een bijproduct van de houtoogst. In het bos blijven de takken waar het nodig is liggen als voeding voor het bodemleven. Waar het ecologisch verantwoord is, worden deze takken verwerkt tot groene energie.

Biomassa van takken en toppen

Houtige biomassa bestaat vooral uit laagwaardig hout (takken en tophout) wat vrijkomt als restproduct uit de bosbouw of uit zaagsel vanuit de houtbewerkingsindustrie. Maar ook hout uit de recycling industrie en reststromen uit de biochemie (mits houtige biomassa als grondstof dient) vallen onder deze categorie. Het inzetten van biomassa voor duurzame energie opwekking is een goede oplossing. Hout is tenslotte een hernieuwbare grondstof en CO2 neutraal en kan daarmee veilig ingezet worden als een duurzame brandstof. Wel geldt dat dat niet roekeloos moet gebeuren, maar met beleid. Zo moet vast staan dat de biomassa wel uit duurzaam beheerde bossen komt, zodat het niet ten koste van de boskwaliteit gaat.


Duurzame energie

Met de strengste duurzaamheidscriteria van de wereld zorgt Nederland ervoor dat naast het behouden van de biodiversiteit er ook geen onnodige belasting voor de natuur is. Door de energietransitie te koppelen aan de klimaatdoelstellingen van de industrie, kan je niet alleen de energievoorziening verduurzamen maar ook de grondstoffen. Houtige biomassa toegepast in nieuwe producten zorgen ervoor dat de CO2 nog langer word opgeslagen en hiermee dus minder uitstoot op de korte termijn is. Als de industrie gereed is voor het toepassen van organische grondstoffen zal ook vanuit deze industrie reststromen vrijkomen welke laagwaardig kunnen worden toegepast.


Meer te weten komen over biomassa?

Voor meer informatie over biomassa en de toepassingsmogelijkheden verwijzen we je graag naar de website biomassafeiten.nl